" /> Yangın ve Hırsızlık Durumunda Nasıl Önlemler Alınabilir?

Yangın ve Hırsızlık Durumunda Nasıl Önlemler Alınabilir?

Yangın ve Hırsızlık Durumunda Nasıl Önlemler Alınabilir?

Yangın ve Hırsızlık Durumunda Nasıl Önlemler Alınabilir?

Yangın ve hırsızlık durumunda nasıl önlemler alınmalıdır sorusu pek çok kişinin sorduğu ve cevap aradığı konulardan bir tanesidir. Bu kapsam da yangın ve hırsızlık durumunda en az hasar ile karşılaşmak adına yangın sigortası ve hırsızlık sigortası yapılması gerekmektedir. Peki, söz konusu sigortalar nasıl yapılır? Kapsamı nedir? Zorunlu mudur? Gelin tüm detayları hep birlikte inceleyelim.

Yangın Sigortası Nedir?

Yangın sigortası; yıldırım düşmesi, yangın, infilak gibi durumlarda oluşan buhar, duman, hararet gibi etkenlerin konut, bina ve iş yerlerinde meydana getirdiği hasarların teminat altına alınmasını sağlayan bir sigorta türü olarak açıklanabilir. Yangın hasarının onarılması süreci boyunca kullanılacak olan kimyasal maddeler, su gibi ürünler nedeni ile meydana gelebilecek hasarlar da yangın sigortasının kapsamında bulunmaktadır.

Yangın sigortası zorunlu bir sigorta değildir. Fakat bankalar konut kredilerinde kredi kullanabilmek için konut sigortası ve yangın sigortası talebinde bulunmaktadır. Yangın sigortası bina, iş yeri ve konutların yanı sıra kömürlük, garaj, su deposu ve müştemilat gibi çeşitli mekanlarda da uygulanabilmektedir.

Sigorta yapılan alan içerisinde ya da dışında mekana ait çeşitli parçaların poliçe de belirtilmesi gerekir. Yangın sigortası hem taşınmaz hem de taşınır mallara uygulanabilmektedir. Sigortalanan alanlarda sadece sigorta sahibinin değil birlikte yaşadığı farklı kişilerin de korunabilmesi mümkündür.

Yangın Sigortasının Kapsamı Dışındaki Durumlar

Yangın sigortasına dahil olmayan çeşitli olaylar vardır. Söz konusu olaylar aşağıdaki gibidir.

  • Her türlü savaş,
  • Ayaklanma ve darbe
  • İsyan gibi durumlar da yangın sigortasından yararlanmak mümkün değildir.

Hırsızlık Sigortası Nedir?

Hırsızlık sigortası, adından da anlaşılabileceği üzere çeşitli alanlarda gerçekleştirilen hırsızlık durumlarına karşı yapılan sigortalardır. Hırsızlık sigortası kendi içerisinde gruplandırılmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir.

Taşınan Para Sigortaları

Taşınan para sigortaları şirketlerin ya da bankaların kıymetli evrak ya da para taşınması ile görevlendirilmiş olan personellerin taşıdıkları söz konusu kıymetli eşya ve paranın sigortalanmasını ifade eder.

Kasa Hırsızlık Sigortaları

Ticarethane, banka ve çeşitli işletmelere ve müesseselere konutlarda ki kasalarda yer alan kıymetli eşya ve paranın çalınma rizikolarına karşı yapılan sigorta, kasa hırsızlık sigortasıdır.

Emniyet Suistimal Sigortaları

Sigortacı, sigortalı bireyin hizmetinde çalıştırdığı adı, soyadı, görevi poliçede yazılı kişi ya da bireylerin, sigortalıya ait para ve kıymetli evrakı veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri sonucunda sigortalının uğrayacağı zararı, muafiyet hükmü saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı tutarı geçmemek üzere temin eder.

 

 

Share this Post: